Loading...

Protestera mot marknadshyror!
Demonstration lördag 12 september kl 14.00
Varför ska du demonstrera?

Marknadshyror drabbar dig som hyresgäst! Den första juli 2021 vill regeringen införa fri hyressättning på nybyggda hyresrätter. Detta är en del av januariavtalet som Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna kom överens om. Fri hyressättning betyder frihet för hyresvärdar att sätta vilka hyror de själva vill. För oss hyresgäster betyder det höjda hyror. Hyrorna kan komma att höjas för alla hyresgäster, inte bara för nybyggda lägenheter. I Berlin infördes marknadshyra. Där steg hyrorna med 93 procent, nästan en fördubbling, på tio år. I Stockholm kan hyran höjas med 50 procent. I Göteborg kan det bli en höjning på mellan 32 och 50 procent. Det är inte försent att stoppa marknadshyror! Stora protester kan tvinga politikerna att dra tillbaka sina planer. Så kom med och stoppa regeringens hyreschock!

Vad kan intressera dig?

Vilka åtgärder kan bidra till att sänka hyran?

Hyresreglering: införa lagar för att begränsa maximala hyreshöjningar. Byggande av bostäder till rimliga priser: statliga program för byggande av bostäder för personer med låga och måttliga inkomster. Hyresgäststöd: subventioner och skattelättnader för hyresgäster.

View
Hur påverkar protesterna fastighetsmarknaden?

Öka medvetenheten om problem på bostadsmarknaden. Press på statliga och lokala myndigheter att införa nya lagar och förordningar. Möjlig avmattning i pristillväxten på grund av ökad uppmärksamhet på problemet.

View
Vilka strategier kan hyresgäster använda för att skydda sina rättigheter?

Ena i hyresgästföreningar: skapa organisationer som ska företräda hyresgästernas intressen. Juridiskt stöd: samråd med advokater om att skydda hyresgästernas rättigheter. Deltagande i offentliga utfrågningar och möten.

View
Vilka exempel på lyckade protester kan du ge?

Exempel från olika länder där protester har lett till förändringar i lagstiftningen eller införandet av nya åtgärder för att stödja hyresgäster.

View
Vilka är de långsiktiga lösningarna för höga hyror?

Reform av fastighetsmarknaden: åtgärder för att förhindra spekulation och uppmuntra långsiktiga investeringar i bostadsbyggande. Att förbättra urban infrastruktur: skapa jämnt utvecklade områden för att minska trycket på de mest populära områdena.

View
Spekulation på fastighetsmarknaden

Investerare köper fastigheter för återförsäljning eller uthyrning, vilket också bidrar till stigande priser. Snabbt stigande bostadspriser driver upp hyrorna.

View
Hur många röstade för protesten?
Hur många protester har vi redan hållit?
Hur många städer deltar i protesten?
155
+
67
19
Protest mot marknadshyror
En marknadshyresprotest är ett fenomen där hyresgäster uttrycker missnöje med stigande priser på bostads- eller kommersiella hyror. Under de senaste åren har sådana protester blivit särskilt aktuella i stora städer, där hyreskostnaderna ofta överstiger medelmedborgaren.